Ochrona danych

Datenschutz

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

K&K Swiss AG, Via Sant' Abbondio 59, CH-6577 Ranzo (zwana dalej: "my") ceni Państwa prywatność. Ochrona danych, które nam Państwo udostępniają oraz ich bezpieczeństwo i poufność to nasze najważniejsze zasady. W tym miejscu chcielibyśmy wyjaśnić Państwu, w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w związku z korzystaniem z naszej oferty internetowej oraz w jaki sposób chronimy Państwa dane na naszej stronie.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to indywidualne dane dotyczące osobistych lub rzeczowych informacji o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te obejmują takie informacje, jak prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można założyć, że adres IP należy również uznać za daną osobową. Jest to sekwencja numerów, które są zwykle przydzielane automatycznie i regularnie (dynamicznie) zmieniane przez dostawcę. Adres IP jest niezbędny do tego, aby urządzenie z dostępem do Internetu mogło być przyporządkowane, a tym samym umożliwiało korzystanie z Internetu.

Dane nie są danymi osobowymi, jeżeli dana osoba fizyczna nie może być przez nie określona. Na przykład liczba osób odwiedzających naszą stronę internetową lub porównywalne dane sumaryczne nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat poszczególnych osób odwiedzających naszą stronę.

Poza wymogami poniższych regulacji, Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nas zobowiązań ustawowych.

Zakres i rodzaj gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celu uzyskania dostępu do informacji lub skorzystania z oferowanych przez nas usług.

2. Gromadzenie informacji dotyczących wykorzystania danych

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka automatycznie przesyła różne dane, które są niezbędne, aby umożliwić wejście na stronę. Dane te zawierają informacje o systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają, używanej przeglądarce, treści, do których Państwo uzyskali dostęp, czasie odwiedzin naszej strony internetowej, poprzednio odwiedzonej stronie internetowej (tzw. "odsyłacz") oraz ilości przesłanych Państwu danych. Dane te są przechowywane przez nasz serwer w tzw. plikach dziennika. Z reguły są to dane niezidentyfikowane.  

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej otrzymujemy również Państwa adres IP, który umożliwia ustalenie Państwa tożsamości.

Dane te są również przechowywane i przetwarzane w pliku dziennika w celu analizy błędów i dla celów statystycznych. Indywidualne profile użytkowników nie są tworzone. Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych w celu optymalizacji naszego sklepu internetowego.

3. Rejestracja konta klienta, realizacja zamówienia

Podczas rejestracji w K&K Swiss AG gromadzone są następujące dane osobowe:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • hasło

Dane osobowe podane przez Państwa podczas rejestracji zostaną wykorzystane przez nas do założenia konta klienta, tzn. będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane lub przekazywane. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres, w którym są Państwo u nas zarejestrowani.

 Aby zrealizować zamówienie, należy również podać następujące informacje:

 Firma (opcjonalnie)

 • Adres do fakturowania i doręczenia (ulica, numer domu, dodatkowe dane adresowe (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość)
 • kraj
 • telefon

Dane te są niezbędne do realizacji umowy kupna zawartej pomiędzy Państwem a sprzedającym na naszej platformie.

Przekazujemy dane zamówienia sprzedawcy, z którym zawierają Państwo umowę kupna na naszej platformie. Sprzedawca przekaże Państwa dane zewnętrznym usługodawcom (np. firmom logistycznym, spedytorom) w celu wykonanie stosunku umownego. Państwa dane zostaną przekazane wyłącznie w wyżej wymienionym celu i nie będą przetwarzane poza Unią Europejską.

Jeśli utworzyli Państwo konto klienta, Państwa dane będą dostępne dla przyszłych zakupów w naszym sklepie internetowym. Zapytanie o przechowywane dane pojawia się w każdym przypadku złożenia zamówienia.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej, na piśmie lub telefonicznie mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych. Nasze dane kontaktowe oraz dalsze informacje na temat prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie 12 poniżej.

W przypadku Państwa sprzeciwu, konto klienta zostanie usunięte, chyba że dane te są nadal potrzebne do realizacji złożonego zamówienia.

4. Składanie zamówień w charakterze gościa

W przypadku złożenia zamówienia w charakterze gościa, tj. bez korzystania z konta użytkownika i bez wcześniejszej rejestracji, należy wprowadzić następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • firma (opcjonalnie)
 • adres do fakturowania i doręczenia (ulica, numer domu, dodatkowe dane adresowe (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość)
 • kraj
 • adres e-mail
 • telefon

Imię i nazwisko, jak również adres do fakturowania i dostawy są potrzebne nam lub sprzedawcy, aby zrealizować zamówienie. Adres e-mail wykorzystywany jest do wysłania potwierdzenia zamówienia i umożliwia nam skontaktowanie się z Państwem w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówienia.

Mogą Państwo również dobrowolnie podać nazwę firmy oraz, w stosownych przypadkach, numer telefonu. Nazwa firmy może być użyta jako dodatkowe dane adresowe lub do wystawienia faktury, a podanie numeru telefonu ułatwia kontakt w przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z zamówieniem.

W celu realizacji zamówienia przekazujemy powyższe dane do sprzedawcy wybranego przez Państwa produktu.

5. Płatność

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych dotyczących Państwa banku i płatności. Płatność jest realizowana wyłącznie przez danego sprzedawcę lub usługodawcę, któremu sprzedawca zlecił wykonanie usługi, takiego jak na przykład "Paypal".

6. Newsletter

Oprócz rejestracji konta klienta i realizacji zamówień, chcielibyśmy od czasu do czasu przesyłać Państwu drogą elektroniczną na podstawie Państwa danych interesujące wiadomości i informacje na temat naszej firmy oraz asortymentu naszych produktów i usług w formie newslettera – pod warunkiem, że wyrażą Państwo na to oddzielnie wyraźną zgodę.

Aby móc zarejestrować się do naszego newslettera, oprócz Państwa odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagany jest adres e-mail, na który newsletter będzie wysyłany.

Do wysyłania newsletterów stosujemy tzw. procedurę Double Opt-In, tzn. wysyłamy newsletter tylko wtedy, gdy potwierdzą Państwo wcześniej swoją rejestrację za pomocą linka zawartego w wiadomości e-mail. Ma to na celu zapewnienie, że tylko dana osoba fizyczna, jako właściciel podanego adresu e-mail, zapisała się do newslettera. Potwierdzenie musi być przesłane w ciągu 48 godzin od otrzymania e-maila potwierdzającego, w przeciwnym razie subskrypcja newslettera zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych.

Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oddzielnie podczas rejestracji do naszego newslettera. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość i w ten sposób zrezygnować z subskrypcji. Mogą Państwo wysłać do nas nieformalną wiadomość na podany poniżej adres e-mail lub anulować subskrypcję korzystając z linku "anuluj subskrypcję", który znajduje się na końcu newslettera. Nasze dane kontaktowe oraz dalsze informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się w punkcie 9 poniżej.

7. Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. "ciasteczka". Są to małe pliki zapisywane na komputerze. Umożliwiają przechowywanie określonych informacji dotyczących Państwa, jako użytkownika, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Pliki te pomagają nam określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz umożliwiają przygotowanie jak najbardziej wygodnej i skutecznej oferty.

Stosowane przez nas pliki cookie można podzielić na technicznie niezbędne i niewymagane ze względów technicznych. Technicznie niezbędne pliki cookie to takie, które są bezwzględnie wymagane, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Nie można bez nich zagwarantować bezbłędnego korzystania z naszej strony internetowej. Pliki niewymagane ze względów technicznych to na przykład pliki cookie, które pozwalają nam stworzyć witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Ponadto pliki cookie pomagają nam analizować zachowania użytkowników w odniesieniu do naszej strony internetowej.

Pliki cookie mają określoną żywotność, tzn. pozostają zapisane na komputerze przez określony czas, chyba że zostaną przez Państwa usunięte. Cookies sesyjne są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy tak zwane cookies „stałe” lub „trwałe” pozostają na Państwa komputerze nawet po zakończeniu wizyty na naszej stronie i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Jednakże używane przez nas  trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie najpóźniej po 2 latach. 

Użytkownik może zapobiec używaniu plików cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w opcji pomocy używanej przez Państwa przeglądarki.

8. Analiza internetowa i programy reklamowe

Na naszej stronie internetowej www.kukko.de stosowane są następujące usługi analizy i usługi reklamowe

Google Analytics

Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Pliki cookie używane przez Google Analytics mogą być zarówno tymczasowymi, jak i trwałymi plikami cookie, których maksymalny okres żywotności nie przekracza dwóch lat. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Rozszerzyliśmy Google Analytics na naszej stronie internetowej o kod "anonymizeIp" w celu zagwarantowania anonimowego zbierania adresów IP (tzw. IP-Masking). Anonimizacja adresu IP polega na skróceniu adresu IP użytkownika Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go na serwer Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, nad które nie mamy wpływu, na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. 

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z zapisywania cookies zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce (patrz punkt 6). Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z funkcjonalności strony. 

Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Ponadto można zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, ustawiając cookie opt-out. Proszę kliknąć na poniższy link: <ahref="javascript:gaOptout()">Disable Google Analytics</a>.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Adwords

Aby zainteresować potencjalnych użytkowników i klientów naszą stroną internetową, korzystamy z internetowego programu reklamowego Google AdWords firmy Google Inc. Jeżeli dotarli Państwo do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze plik cookie. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, a plik cookie nie wygasł, zarówno my jak i Google możemy zobaczyć, że ktoś kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę internetową. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz nie wyrazić zgody na używanie plików cookie poprzez uniemożliwienie ich instalacji zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki (opcja dezaktywacji). Pliki nie są wtedy uwzględniane w statystykach konwersji - śledzenia. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronach: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

 

9. Media społecznościowe

Na stronie K&K Swiss AG znajdują się przekierowania do naszych portali społecznościowych. Symbole stosowane w tym celu na naszej stronie internetowej są tak zwanymi hiperłączami. Oznacza to, że po kliknięciu na ikonę zostaną Państwo przekierowani na naszą stronę w danej sieci. Twoje dane nie zostaną jednak przesłane.

10. Prawo do informacji i prawo do sprzeciwu

W odniesieniu do danych osobowych, które gromadzimy, mają Państwo prawo w każdej chwili uzyskać informacje, czy i jakie dane przechowujemy, w jakim celu dane są przechowywane, skąd pochodzą, czy i komu są przekazywane.

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywane przez nas dane osobowe były zgodne z prawdą i w razie potrzeby aktualizowane. Jeśli jednak przechowywane przez nas dane osobowe nie są prawidłowe, mogą Państwo poprosić nas o ich poprawienie.

W wyjątkowych przypadkach zamiast poprawić lub usunąć dane, może pojawić się konieczność ich zablokowania, jeśli nie można ustalić ich poprawności lub nieprawidłowości, lub jeśli usunięcie jest uniemożliwione na przykład przez ustawowe okresy przechowywania danych.

Jeśli przechowywanie Państwa danych jest niedozwolone lub nie są one już potrzebne do zrealizowania określonego zadania, dane te zostaną usunięte.

W indywidualnych przypadkach mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli przetwarzanie jest zgodne z prawem. Jest to możliwe, jeśli ze względu na szczególną sytuację osobistą mają Państwo interes w tym, aby nie przetwarzano danych, a interes ten należy ocenić wyżej niż nasz interes związany z przetwarzaniem danych.

Jeśli mają Państwo takie życzenie, proszę skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

11. Formularz kontaktowy

Mogą Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej używając formularza kontaktowego. Jeśli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego, muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe - imię i nazwisko oraz adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny, aby móc skontaktować się z Państwem po rozpatrzeniu Państwa prośby. Używamy Państwa imienia i nazwiska, aby móc przypisać zapytanie do konkretnej osoby i udzielając odpowiedzi zwrócić się do Państwa w sposób spersonalizowany. Nie jest konieczne podawanie żadnych innych danych osobowych. Można również podać numer telefonu, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem telefonicznie w związku z Państwa zapytaniem. 

Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytania lub nawiązania kontaktu i związanych z tym procedur technicznych. Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania wniosku, o ile Państwo sobie tego życzą i nie istnieją żadne ustawowe zobowiązania w zakresie przechowywania danych, które by to wykluczały. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

12. Dalsze informacje i dane kontaktowe

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące ochrony danych na naszej stronie internetowej. Skorzystaj z następujących możliwości kontaktu.

 

Osoba kontaktowa:
Frank Christ

 

Adres:

K&K Swiss AG
Via Sant' Abbondio 59
CH-6577 Ranzo Ranzo

O KUKKO

Od prawie 100 lat produkujemy narzędzia do demontażu dla przemysłu i rzemiosła. Jesteśmy niezależną firmą rodzinną, zarządzaną przez właściciela, obecnie w czwartym pokoleniu, z ponadprzeciętnymi zyskami z kapitału, finansowaną w 100% z własnego kapitału i wiodącym na świecie producentem wszelkiego rodzaju narzędzi do ściągania.

©2020 Kleinbongartz und Kaiser oHG. All rights reserved. Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited. KUKKO and WILBÄR are registered trademarks of Kleinbongartz & Kaiser oHG in Germany and other countries. TURNUS and WINKELGREIF are registered trademarks of Eduard Gottfried Ferne GmbH & Co. KG in Germany and other countries.

Suche

mod_eprivacy