Ciągnięcie zewnętrzne

Aussen Abziehen

Zasada

Najczęściej stosowanym sposobem ściągania jest ściąganie zewnętrzne. Ściągany element, np. koło zębate, koło pasowe czy łożysko kulkowe, jest pochwycany z zewnątrz. Dokręcenie wrzeciona powoduje powstanie nacisku, co prowadzi do oddzielenia ściąganego elementu od wału.

Standardowe ściąganie zewnętrzne

Ściąganie zewnętrzne z dodatkowymi przedłużkami ramion

Ściąganie zewnętrzne za pomocą ściągacza z zaciskiem bocznym

Wskazówki dotyczące ściągania


Szczęki ściągacza muszą być całkowicie i dokładnie zamocowane na poprzeczce

W przypadku wałów centrycznych należy ustawić ściągacz osiowo. Jeśli wał nie jest wyśrodkowany, można ściągnąć część również  asymetrycznie przy użyciu ściągacza z równolegle przesuwnymi ramionami.

Przy ściąganiu kilku elementów poszczególne części należy ściągać osobno. Nigdy nie należy ściągać kilku części jednocześnie.

Ramiona ściągacza muszą być zawsze umieszczone dokładnie pod częścią, która ma zostać ściągnięta.

Jeśli wokół ściąganego elementu dostępna jest wystarczająca przestrzeń, zaleca się użycie ściągacza 3-ramiennego dla optymalnego rozkładu sił.

Wiele ściągaczy wewnętrznych serii 21 (nie 21-E) można rozszerzyć o przedłużkę (seria 21-V), aby zdemontować elementy głęboko osadzone w tulei.

Ściągacz zewnętrzny jako ściągacz wewnętrzny

Nasze ściągacze z serii 11, 20, 30 110, 120, 130, 201, 202 i 203 oprócz zastosowania jako ściągacze zewnętrzne poprzez obrócenie ramion mogą być również stosowane jako ściągacze wewnętrzne.

Należy pamiętać, że w przypadku stosowania powyższych serii jako ściągaczy wewnętrznych zawsze wymagany jest stały punkt po środku dla podparcia wrzeciona dociskowego.

Zacisk boczny


W przypadku ściągaczy 2-ramiennych z bardzo długimi lub przedłużonymi ramionami można zamontować dodatkowy boczny zacisk.

Boczny zacisk mocujący (nr ident.: 219-1) dostępny jest oddzielnie

Jest on dodatkowo mocowany po zamontowaniu ściągacza i zapobiega ześlizgiwaniu się ramion ściągacza przy zastosowaniu bardzo dużych sił

W asortymencie KUKKO znajduje się również wiele ściągaczy z wbudowanym bocznym zaciskiem mocującym. W przypadku niektórych ściągaczy, takich jak seria 210 Cobra, boczne zaciski mogą być również używane do ściągania rozdzielającego

Przedłużki modułowe

Dla serii 20 i 30 oferujemy przedłużki modułowe. Jeśli część, która ma zostać ściągnięta, jest bardzo głęboko osadzona na wale, należy zastosować przedłużki.

Hydrauliczne ściąganie zewnętrzne

W przypadku ściągania przy pomocy wrzeciona mechanicznego często konieczne jest zastosowanie śruby lub klucza dynamometrycznego w celu uzyskania bardzo dużych sił.

Przy zamianie wrzeciona mechanicznego na hydrauliczne znacznie zmniejsza się wymagana siła. Wykluczone jest również uszkodzenie gwintu wrzeciona.

W przypadku ściągania przy pomocy wrzeciona mechanicznego i dodatkowej prasy hydraulicznej nie jest konieczna wymiana wrzeciona mechanicznego.

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy regularnie sprawdzać stan narzędzia i wymieniać uszkodzone lub zużyte części.
Gwinty wrzecion i poprzeczek muszą być zawsze czyste i dobrze nasmarowane.
Przed użyciem należy zapoznać się z zasadami prawidłowego użytkowania narzędzia z uwzględnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.
W przypadku wszelkich wątpliwości co do któregokolwiek z powyższych punktów, zaleca się zasięgnięcia porady producenta w celu uzyskania wyjaśnień.
Przed użyciem należy upewnić się, że ściągacz jest w idealnym stanie.
Należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie narzędzia i kontrolować siły powstające podczas ściągania.
Nigdy nie należy przekraczać wartości obciążeń podanych dla danego narzędzia i za pomocą klucza dynamometrycznego należy sprawdzać działanie sił na wrzeciona mechaniczne, a za pomocą manometru działanie sił na ściągacze hydrauliczne uruchamiane za pomocą pompy.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Zawsze noś okulary ochronne.
Ściągacz i ściąganą część należy zawsze przykryć folią ochronną dla zabezpieczenia przed nagłym rozdzieleniem.
W przypadku przeciążenia, utrudnionej pracy itp. należy przerwać proces i zastosować większy ściągacz danej serii.
Do obsługi narzędzia nie należy stosować żadnych elektrycznych i pneumatycznych wkrętarek.
Nie należy stosować żadnych przedłużek w celu zwiększenia przenoszonego momentu obrotowego.
Nie wprowadzać żadnych zmian w produktach.
Ponieważ stal zmienia swoje właściwości wytrzymałościowe pod wpływem wysokiej temperatury, należy chronić ściągacz przed podwyższeniem temperatury podczas ogrzewania części, które mają być usunięte.

O KUKKO

Od prawie 100 lat produkujemy narzędzia do demontażu dla przemysłu i rzemiosła. Jesteśmy niezależną firmą rodzinną, zarządzaną przez właściciela, obecnie w czwartym pokoleniu, z ponadprzeciętnymi zyskami z kapitału, finansowaną w 100% z własnego kapitału i wiodącym na świecie producentem wszelkiego rodzaju narzędzi do ściągania.

©2020 Kleinbongartz und Kaiser oHG. All rights reserved. Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited. KUKKO and WILBÄR are registered trademarks of Kleinbongartz & Kaiser oHG in Germany and other countries. TURNUS and WINKELGREIF are registered trademarks of Eduard Gottfried Ferne GmbH & Co. KG in Germany and other countries.

Suche

mod_eprivacy